Product

Mini Mechanical (2-4 Cars)

Semi Automated (5-80 Cars)

Fully Automated (80 Cars up!)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Q&A

SMART PARK 2017 เปิดรับสมัครงาน

เปิดรับสมัคร และกำลังค้นหาผู้ที่สนใจมาร่วมเป็นหนึ่งในทีมสมาร์ท พาร์ค และอีกหลากหลายตำแหน่งงานใน ท็อปไฟล์ กรุ๊ป ที่รอการขยายฐานเติบโตด้วยบุคลากรคุณภาพ

ตำแหน่ง

1. วิศวกรขาย/วิศวกรโยธา/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรวัดคุม

วุฒิการศึกษา ป.ตรี อายุ 25 ปี ขึ้นไป

2. สถาปนิกขาย

วุฒิการศึกษา ป.ตรี อายุ 23 ปี ขึ้นไป

3. พนักงานขายงานระบบจอดรถอัตโนมัติ

วุฒิการศึกษา ป.ตรี อายุ 23 ปี ขึ้นไป

4. พนักงานขายเคมีอาหาร/เคมียาง

วุฒิการศึกษา ป.ตรี อายุ 23 ปี ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อม/ช่างซ่อมบำรุง

วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี อายุ 20 ปีขึ้นไป