ออกบูท Mini Motor show 25 September- 4 October 2015