ผู้บริหารเยี่ยมชมโรงงาน ที่ประเทศจีน Site Visit, Nanjing China 13-15 Sep. 2015